Vlieland - onder Richel

Een leuke droogvalplek bij Vlieland is onder de bank Richel.

Komt er vanuit Vlieland via de Vlielanderbalg of vanuit de Vliestroom door het Franse Gaatje tot onder Richel.

Zo'n 2 à 3 uur na HW vaar je voorzichtig richting Noord naar ondieper water. Als je vastloopt, dan ben je klaar. Ankertje uit en wachten tot het water zakt.

Tip: hoe meer westelijk je ligt, des te minder heb je last van golven van de veerboot in de Vliestroom.


Wat mag wel en niet op Richel?

De hogere delen zijn een broed- en rustplaats voor vogels. Dat gedeelte is gesloten voor bezoekers, dus ook voor droogvallers. Daar mag je dus niet komen.
Het gesloten gebied is aangegeven met gele borden.

kaart-richel

richel

Ben je nieuw op het wad? Wil je wat meer weten?  Wil je eens sparren met een ervaren wadvaarder?
Meld je dan aan voor een kaart-op-tafelgesprek.

Ja, een kaart-op-tafelgesprek lijkt me leuk!

 


LET OP: de Wadden zijn beweeglijk. Geulen veranderen soms snel, nieuwe ondieptes kunnen zich vormen. Navigatie-informatie kan snel verouderen.

De meldingen op deze pagina worden buiten verantwoordelijkheid van de Vereniging Wadvaarders geplaatst.  ZIe ook onze gebruiksvoorwaarden