Waardgronden

Oosterom

22-05-2018 - Oosterom ondieper

Blauwe Balg

Meepen

25-10-2021 - West Meep verloopt

Koffiebonenplaat

Boschgat (Terschelling)

15-11-2022 - Boschgat is opgenomen

Blauwe Slenk (recreatieroute)

terschelling

De Wadden zijn beweeglijk. Geulen veranderen soms snel, nieuwe ondieptes kunnen zich vormen. Navigatie-informatie kan snel verouderen.
Bedenk dit goed, zeker bij het beoordelen van oudere meldingen op deze pagina.

De meldingen op deze pagina worden buiten verantwoordelijkheid van de Vereniging Wadvaarders geplaatst.
ZIe ook onze gebruiksvoorwaarden