Waardgronden

Oosterom

Blauwe Balg

Meepen

Koffiebonenplaat

Boschgat (Terschelling)

Blauwe Slenk (recreatieroute)

terschelling

De Wadden zijn beweeglijk. Geulen veranderen soms snel, nieuwe ondieptes kunnen zich vormen. Navigatie-informatie kan snel verouderen.
Bedenk dit goed, zeker bij het beoordelen van oudere meldingen op deze pagina.

De meldingen op deze pagina worden buiten verantwoordelijkheid van de Vereniging Wadvaarders geplaatst.
ZIe ook onze gebruiksvoorwaarden