Publicaties

De Vereniging Wadvaarders geeft in het voor- en najaar haar magazine "Wadvaarders Berichten" uit.

Alle leden krijgen de Wadvaarders Berichten automatisch thuisbezorgd. Het nieuwste nummer ligt ook bij de jachthavens aan de Waddenzee.
U kunt de Wadvaarders Berichten ook online lezen; klik op de omslag hieronder.


Berichten archief


Colofon

 

Wadvaarders Berichten is een uitgave van en voor leden van de Vereniging Wadvaarders en verschijnt tweemaal per jaar (voor- en najaar) in een oplage van 2000 exemplaren.

 

REDACTIE

Paul Raasveld (redactiesecretaris), Nieske Blaauw, Wim Blankenstijn, Robbert van der Eijk, Jan Röben en  Elisabeth Spits

 

eitcader.[antispam].@wadvaarders.nl
Postbus 6139, 9702 HC  Groningen.

 

VORMGEVING

Wiep.frl bureau voor grafische vormgeving, Heerenveen.

 

 

 

Aan de inhoud of het ontvangen van Wadvaarders Berichten kunnen geen rechten worden ontleend. Overname van foto’s en teksten - ook na publicatie op de website van de Wadvaarders -  is alleen toegestaan met bronvermelding en met toestemming van de fotograaf of auteur. Nautische kaarten zijn nadrukkelijk niet bestemd voor navigatiedoeleinden.