Historie van de Wadvaarders

In februari 1990 kwamen mensen bij elkaar, verontrust door de sterke groei van de afgesloten gebieden in de Waddenzee. Vooral het anker- en droogvalverbod verder dan 200 meter van de bebakende geulen was een enorme belemmering van de bewegingsvrijheid van wadvaarders.
Het net uitgevaardigde anker- en droogvalverbod op de Dellewal van Terschelling was de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen. De vereniging Wadvaarders werd opgericht.

Inmiddels heeft de Vereniging Wadvaarders meer dan 2000 leden. We zijn een gewaardeerde gesprekspartner geworden van de overheid, de waddenbeheerders én de natuurbeschermers.

dellewal-1985 2

 

 

 

 

Een leuke terugblik op ons allereerste begin is terug te vinden
in het 
fotoboek  (pdf, 18 MB) van de bezetting van Engelsmanplaat: de grote protestactie in 1993.

engelsmanplaat-1993