Wie zijn de Wadvaarders ?

Ambassadeurs

De Vereniging Wadvaarders is ambassadeur van de pleziervaart op het Wad. Als belangengroep werken wij aan het open houden van de Waddenzee voor de pleziervaart, met oog voor de waddennatuur. 

We overleggen met beheerpartijen over de redelijkheid van voorgestelde inperkingen. We brengen argumenten in en kennis. We spelen onze rol in het Omgevingsberaad Wadden (OBW) en in verschillende andere overlegvormen.

Daarnaast werken we aan een verantwoord gedrag van de pleziervaart. We dragen uit dat je goed moet omgaan met de natuur op het Wad. Daarom zijn we mede-initiatiefnemers van de Erecode voor Wadvaarders.

Informatiebron

Als Wadvaarders informeren we elkaar over verzandingen, dieptes van geulen, bakens en kwetsbare foerageergebieden. Zodat we niet per ongeluk varen en droogvallen op plekken waar het niet moet. 

Verder zijn we sponsor van Nautin en verzorgen aanvullende informatie op de nautische gegevens op Nautin..
Beginnende wadvaarders bieden we een leidraad voor de techniek van het wadvaren. We willen beginnende wadvaarders helpen verantwoord te varen.

Dus of je nu vaart in een Compromis of een Cornish Crabber, een klipper of een Kelt, een Noordkaper, een kano of een vletje… sluit je aan. Modern of traditioneel, zeilschip of kleine motorboot, platbodem of kieljacht… kom er bij.

Scharrelaars

Eigenlijk zijn we scharrelaars; vaker buiten de boeien te vinden dan er binnen. Aandachtig knobbelen we onze eigen route uit, op zoek naar een mooi beschut plekje.
Soms krijgen we een wrede tijzee voor onze kiezen bij windkracht zeven, met striemend buiswater en een zuigende dwarsstroom. Of een onverwacht opdoemende branding van een verraderlijke zandbank, nét waar je niet aan de grond wilt lopen.

Slopend? Soms. Waar we zin in hebben?
Maar meestal mooi en ontspannend.
Want we kennen het Wad en hebben onze favoriete stekjes.
En daar liggen we dan vredig bij te komen van onze tocht.

Het liefst alleen…

20120915-noordkaperweekend-7

wadvaardersvlag-wapperend-2

 Hijs ook de Wadvaardersvlag !  

    Lees ook onze Bakens

klik hier om lid te worden