Bakens

Onze bakens Wadvaarders 2021

 1. Vrij en verantwoord varen
  Het motto van de Vereniging Wadvaarders is vrij en verantwoord varen, goed zeemanschap, met respect voor de Erecode en in evenwicht met de natuur. De samenwerking met Nautin past daarin en wordt voortgezet.
 2. Art 2.5-gebieden dienen alleen ter voorkoming van bedreiging van een bepaalde soort
  Ernaar streven dat uitsluitend gebieden worden afgesloten als dat tot doel heeft te voorkomen dat een bepaalde soort in zijn voortbestaan wordt bedreigd. Daarnaast handhaving van dynamische zonering en streven naar doorvaartmogelijkheden voor zeehondengebieden van 3 uur voor tot 3 uur na hoogwater. Toepassing van het principe “afsluiten als het moet, openstellen als het kan”
 3. Toegankelijkheid en eventuele uitbreiding aanlegplaatsen met name aan landzijde
  Behoud van toegankelijkheid van alle, ook kleine, havens voor de recreatievaart en actief ondersteunen van initiatieven voor extra aanlegplaatsfaciliteiten aan de vaste walzijde.
 4. Schoner Wad
  Bijdragen leveren aan en initiatieven ontplooien voor het milieu en de duurzaamheid van de Wadden, zoals een plasticvrije Waddenzee.
 5. Ondersteuning uitgangspunten Werelderfgoed Waddenzee
  De Vereniging Wadvaarders zal in voorkomende situaties, zoals in verschillende overlegorganen, de uitgangspunten van het Werelderfgoed voor de Waddenzee onderschrijven.
 6. Communicatie en promotie en betrokkenheid leden
  Werken aan bekendheid van onze vereniging. Daarnaast als ambassadeurs voor de Waddenzee het geven van voorlichting en presentaties. Tevens het bevorderen van grotere bekendheid van de Erecode. Zo mogelijk opzetten van of eventueel meewerken aan onderzoeksprojecten.
  Instellen van werkgroepen om de betrokkenheid van leden bij de vereniging te vergroten en het werk van de bestuursleden te verlichten.
 7. Deelname aan overlegorganen betreffende beleid en beheer
  De Vereniging Wadvaarders levert inhoudelijke bijdragen betreffende beleid en beheer t.a.v. de Waddenzee, waarin de bijdragen van de gebruikers – waaronder de vaarrecreatie - van het Waddengebied zijn gewaarborgd.
  Met de oprichting van het VVW zullen de organisaties vaarrecreatie hun inbreng onderling afstemmen en de nu al verkregen toegang tot overlegvormen met overheden nader bestendigen en verder uitbreiden.
 8. Continueren en eventueel uitbreiden internationale samenwerking
  Continueren samenwerking met TWSSA en de andere partners daarin: Soltwaters (Duitsland) en Vadehavets Bådklubber (Denemarken).