Schier - onder het Rif

Een mooi plek om te bezoeken is het Rif tussen Ameland en Schiermonnikoog.

Het Rif zelf is het hele jaar 3 uur voor tot 3 uur na hoogwater verboden gebied.
Tijdens laagwater is het strand wel toegankelijk. Alleen is tijdens het broedseizoen eind april-juli afgezet met verbodsborden.

De locatie is eenvoudig te bereiken door vanaf het Westgat langs de gele ton SG-NBW te varen.
Let hierbij op dat je niet in verboden gebied komt.

Na het droogvallen is een leuke route om via het (oude) Smeriggat naar de Holwerderbalg te varen.

onder-het-rif

Ben je nieuw op het wad? Wil je wat meer weten?  Wil je eens sparren met een ervaren wadvaarder?
Meld je dan aan voor een kaart-op-tafelgesprek.

Ja, een kaart-op-tafelgesprek lijkt me leuk!

 


LET OP: de Wadden zijn beweeglijk. Geulen veranderen soms snel, nieuwe ondieptes kunnen zich vormen. Navigatie-informatie kan snel verouderen.

De meldingen op deze pagina worden buiten verantwoordelijkheid van de Vereniging Wadvaarders geplaatst.  ZIe ook onze gebruiksvoorwaarden