Schier - Oude wal

Een gemakkelijk bereikbare droogvalplek is achter de Oude wal bij Schiermonnikoog.

De plek is makkelijk bereikbaar vanuit de Zoutkamperlaag – Gat van Schier en vanuit de Grote Siege.
De zuidrand is vrij steil. Een zandige bodem. Let op mosselbanken. Het gebied is vrij toegankelijk.

schier-oude-wal

Ben je nieuw op het wad? Wil je wat meer weten?  Wil je eens sparren met een ervaren wadvaarder?
Meld je dan aan voor een startersgesprek.

Ja, een startersgesprek lijkt me leuk!

 


LET OP: de Wadden zijn beweeglijk. Geulen veranderen soms snel, nieuwe ondieptes kunnen zich vormen. Navigatie-informatie kan snel verouderen.

De meldingen op deze pagina worden buiten verantwoordelijkheid van de Vereniging Wadvaarders geplaatst.  ZIe ook onze gebruiksvoorwaarden