Schier - Oude wal

Een gemakkelijk bereikbare droogvalplek is achter de Oude wal bij Schiermonnikoog.

De plek is makkelijk bereikbaar vanuit de Zoutkamperlaag – Gat van Schier en vanuit de Grote Siege.
De zuidrand is vrij steil. Een zandige bodem. Let op mosselbanken. Het gebied is vrij toegankelijk.

schier-oude-wal

Ben je nieuw op het wad? Wil je wat meer weten?  Wil je eens sparren met een ervaren wadvaarder?
Meld je dan aan voor een kaart-op-tafelgesprek.

Ja, een kaart-op-tafelgesprek lijkt me leuk!

 


LET OP: de Wadden zijn beweeglijk. Geulen veranderen soms snel, nieuwe ondieptes kunnen zich vormen. Navigatie-informatie kan snel verouderen.

De meldingen op deze pagina worden buiten verantwoordelijkheid van de Vereniging Wadvaarders geplaatst.  ZIe ook onze gebruiksvoorwaarden