Schier - Schildersron

Een populaire droogvalplek is de Schildersron bij het begin van de oostpunt van Schiermonnikoog. Ten westen van EB18 en net ten oosten van het artikel 2.5-gebied van de kwelderkust van Schiermonnikoog.

Het beste is deze plek te bereiken vanuit Lauwersoog / Zoutkamperlaag via Oort en de Eilanderbalg.  

De oostpunt is vrij toegankelijk en 4 km lang prachtig wandelgebied met veel kleine stuif- en kinderduintjes. Bij opkomend tij verzamelen zich vele honderden vogels aan de zuidoever om daar het hoogwater af te wachten. Ook de duinen en kwelder met o.a. het Willemsduin zijn buiten de afgesloten periode (15 mei – 15 juli) de moeite waard.

schier-schildersron

Ben je nieuw op het wad? Wil je wat meer weten?  Wil je eens sparren met een ervaren wadvaarder?
Meld je dan aan voor een kaart-op-tafelgesprek.

Ja, een kaart-op-tafelgesprek lijkt me leuk!

 


LET OP: de Wadden zijn beweeglijk. Geulen veranderen soms snel, nieuwe ondieptes kunnen zich vormen. Navigatie-informatie kan snel verouderen.

De meldingen op deze pagina worden buiten verantwoordelijkheid van de Vereniging Wadvaarders geplaatst.  ZIe ook onze gebruiksvoorwaarden