Texel - over de Bollen

Route Den Oever - Texel
Timing vertrek: drie uur vóór HW
Vaarwaters Texelstroom, Vaarwater over de Bollen, Malzwin, Visjagersgaatje

En leuke en snelle route van Texel naar Den Oever loopt over de Bollen.

De route is het beste bij opkomend tij te varen. Vanaf 3 uur voor HW kun je er (meestal) al overheen. En dan heb je tot Den Oever stroom mee.
Kijk op QuickTide App voor de passage tijden.

Deze route andersom (Den Oever naar Texel) is minder handig. Immers dan vaar je met afgaand tij en dan staat er vaak te weinig water op de Bollen.

 

over-de-bollen 2

Ben je nieuw op het wad? Wil je wat meer weten?  Wil je eens sparren met een ervaren wadvaarder?
Meld je dan aan voor een kaart-op-tafelgesprek.

Ja, een kaart-op-tafelgesprek lijkt me leuk!

 


LET OP: de Wadden zijn beweeglijk. Geulen veranderen soms snel, nieuwe ondieptes kunnen zich vormen. Navigatie-informatie kan snel verouderen. 

Voor passagetijden van wantijen: raadpleeg de Wadvaardersdieptestaat  
Of kijk in de app QuickTide (gratis voor Wadvaarders).

De meldingen op deze pagina worden buiten verantwoordelijkheid van de Vereniging Wadvaarders geplaatst.  Zie ook onze gebruiksvoorwaarden