Texel - De Cocksdorp

Voor gevorderde wadvaarders is de tocht naar het haventje van De Cocksdorp leuk. Het "haventje" is niet meer dan een steigertje om af te meren. En het geultje er naar toe is lastig.
Het is een tocht die alleen met een droogvalboot kan worden ondernomen.

De tocht loopt vanaf de Texelstroom via de Binnen Bresem (oostelijk) of Vaarwater naar de Cockdorp (meer Westelijk). Dit zijn nogal ondiepe vaarwaters. Kijk voor de actuele diepte op de Wadvaardersdieptestaat of QuickTide App.

Komend vanaf het wad is het geultje naar de haven te vinden door twee prikken, waarbij de eerste veel korter is dan de tweede.
Belangrijk is dat je alle prikken aan stuurboord houdt, ook die ene die ogenschijnlijk naar stuurboord uit de rij staat, netjes meenemen. Hier komt namelijk een zijgeul van bakboord ons geultje in waar het eerst heel breed is, maar er ligt daar tegenover de samenvloeiing een tong waar al menigeen zijn sporen heeft achtergelaten.

Bij de middelste van de laatste drie prikken naar de haven is het diepste eveneens aan het verlopen naar bakboord, als je hier wat meer ruimte neemt aan stuurboord hou je wat dieper water.

Door de grotere capaciteit van het gemaal kunnen er snel veranderingen optreden in de geul. De bocht zou steeds ruimer kunnen worden en aan de binnenkant steeds hoger. 

de-cocksdorp

Ben je nieuw op het wad? Wil je wat meer weten?  Wil je eens sparren met een ervaren wadvaarder?
Meld je dan aan voor een kaart-op-tafelgesprek.

Ja, een kaart-op-tafelgesprek lijkt me leuk!

 


LET OP: de Wadden zijn beweeglijk. Geulen veranderen soms snel, nieuwe ondieptes kunnen zich vormen. Navigatie-informatie kan snel verouderen. 

Voor passagetijden van wantijen: raadpleeg de Wadvaardersdieptestaat  
Of kijk in de app QuickTide (gratis voor Wadvaarders).

De meldingen op deze pagina worden buiten verantwoordelijkheid van de Vereniging Wadvaarders geplaatst.  Zie ook onze gebruiksvoorwaarden