Afmeren in een getijdehaven

Voor de eerste keer het wad op betekent vaak ook voor de eerste keer afmeren in een getijdehaven Dat is niet moeilijk als er een drijvende steiger is die keurig met het getij op en neer gaat. Een beetje lastiger wordt het als een plaats moet worden gezocht langs een kademuur met veelal damwandprofielen of meerpalen voor de kademuur. Bijvoorbeeld in Harlingen.
Probeer in ieder geval een plekje te vinden bij een ladder, zodat je ook bij laag water van de boot kunt af komen. Want dat kan flink klimmen zijn.

harlingen

Noorderhaven in Harlingen

Voor afmeren langs een damwand (ook weer zoals in Harlingen) is het handig om over glijplanken (ook wel wrijfhout genoemd) te beschikken. Dat is een plank met aan beide uiteinden een touw. De plank wordt gebruikt om de openingen in de damwandprofielen te overbruggen door ze tussen de stootwillen en de damwand te laten zakken. Bij bewegen van de boot kunnen de stootwillen nu niet in de damwandopeningen schieten.
In de Noordehaven in Harlingen liggen zulke wrijfhouten klaar voor de passanten. Maar toch is het wel handig om zelf zo'n wrijfhout aan boord te hebben. Dan kun je overal terecht.

Er zijn zeer lange landvasten nodig om bij het zakken van het water voldoende mee te rekken. Dit geeft in de praktijk problemen omdat daarvoor veelal geen ruimte is, bij voorbeeld door de overlast voor schepen die voor of achter je afmeren. Gevolg is dan dat bij het eerstvolgende hoogwater je landvasten zodanig zijn uitgerekt dat de boot ligt te zwabberen. Als dan ook nog een aantal boten naast je hebt afgemeerd kunnen er onaangename situaties ontstaan, zeker bij veel wind.

Voor die situaties geeft een tweetal gewichten van ca. 5 kg de oplossing (plastic emmertjes met beton en ingegoten oog). Voor verzwaring van de ankerlijn of ankerketting is het gebruik van dergelijke gewichten alom bekend, niet voor de landvasten. Je laat een gewicht (A) met een lijntje langs het landvast dat benedenwinds is vastgezet zakken tot Ca. 1/3 van de lengte. als bij laag water het landvast op spanning staat zal ook bij hoogwater jouw boot keurig blijven liggen.

Om te voorkomen dat bij harde wind, of boten naast u, de boot gaat zwaaien kun je het tweede gewicht gebruiken. Hiertoe hangt je naast de boot (ongeveer in het midden) een blokje (C) aan de kade, ladder, meerpaal, op boven hoogwater niveau.

Zet een lijntje (D) vast aan de buitenkant van de boot, scheer door het blokje (C) en hang hieraan het tweede gewicht (B). Je boot wordt nu keurig tegen de de wal gehouden zonder zwaaien.

afmeren

Krijg je buren langszij die lijnen naar de wal brengen, laat je die dan niet te strak zetten, dat voorkomt dat de stootwillen zich omhoog werken waardoor schade ontstaat.