Werelderfgoed

De Waddenzee is sinds 2009 UNESCO-werelderfgoed .

Dit is belangrijk om dit unieke natuurgebied te behouden. Het is het grootste ondiepe getijdengebied ter wereld. Een pleisterplaats voor hele populaties trekvogels. Een kraamkamer voor zeehonden. Het natuurbehoud is hier essentieel!

Daarom zijn er beperkingen aan economische en militaire activiteiten, beperkingen aan visserij en toerisme.
Het wadvaren heeft een plek in het convenant. Wadvaren is een toeristische activiteit waar rekening mee wordt gehouden. Ook hier hadden de Wadvaarders hun invloed. Samen met de collega-verenigingen in Duitsland en Denemarken.

 

Waddensea world heritage