webinar monitoring

 Webinar monitoring 4 juni 2024

Op 4 juni 2024, van 19:30 tot uiterlijk 21:30 uur houden we als Vereniging Wadvaarders voor onze leden een webinar over de Basismonitoring Waddenzee en wat jullie als leden kunnen bijdragen aan de monitoring. Zet dit webinar vast in je agenda en meld je aan met het formulier hieronder.
Waarom dit webinar? Dit is het eerste webinar in wat hopelijk een serie gaat worden over onderwerpen die jullie interesseren.

Waarom dit webinar over monitoring? Met meer dan 2300 leden worden we gezien en gevraagd. Ons verhaal van vrij en verantwoord varen op de Waddenzee, binnen de spelregels van de Erecode, wordt begrepen. Maar beelden over conflicten tussen recreanten en kwetsbare natuur kloppen niet altijd. Wij kunnen helpen het inzicht daarover te vergroten. Daarnaast is monitoring van natuurwaarden iets wat de beleving van het wad versterkt. Je gaat 'anders kijken'.

Het programma van het webinar is nog in ontwikkeling. Sander Holthuijsen, coördinator Basismonitoring Waddenzee, zal ons e.e.a. vertellen over de Basismonitoring, het doel, de opzet en wat wij er mee kunnen. Binnen de Basismonitoring is voor ons een simpele invoer-applicatie in ontwikkeling. Die zullen we ook presenteren en bespreken. En mogelijk hebben we nog een presentatie over Waarneming.nl en de Obs-App. In het webinar zal uitgebreid ruimte zijn voor vragen en discussie.

Het webinar wordt gehouden in de VC-omgeving Webex. Diegenen die zich hebben aangemeld ontvangen ongeveer een week van tevoren de link en het wachtwoord hiervoor. Webex werkt (ook) in de browser.
Heb je specifieke vragen over de monitoring op de Waddenzee, en/of tips over de inzet van ons als Wadvaarders? Schroom niet om dat alvast te melden via een email aan de secretaris . We zien graag velen van jullie op dit webinar. Robbert van der Eijk en Michiel Firet.

maar geef je alvast op via onderstaand formulier, zodat wij al een indruk van de belangstelling kunnen krijgen.