Wadvaardersdag 2023

Traditioneel vindt de wadvaardersdag plaats in de gastvrije Maritieme Academie in Harlingen op de 4e zaterdag van januari. Ook dit jaar is hij weer geweest.

De wadvaardersdag bestaat uit een ochtenddeel met enkele lezingen in de centrale hal, een aantal workshops of voordrachten in de verschillende lokalen en 's middags de algemene ledenvergadering. 

Van de dag zijn videoregistraties die je kunt terugkijken.

Programma

09.30 - 10.00  Ontvangst, inschrijving en koffie (in kantine)

10.00 - 10.10  Opening Wadvaarders dag - Rob Leemans, voorzitter

10.10 - 10.20  Welkom op Maritieme Academie - Arjen Mintjes, directeur

10.20 - 11.00  Presentatie 'Morfologie van de Waddenzee': Jelmer Cleveringa

11.00 - 11.15  Wadvaarders trofee inname van de haven Cocksdorp

11.15 - 11.30 Uitreiking van de trofee aan Stichting Waterrecreatie Nederland

11.30 - 13.00  Workshops (onder voorbehoud):

- QuickTide,
- onbetonde routes,
- het Duitse Wad,
- Dark Sky
- varen op radar,
- Holwerd aan Zee
- vernieuwde Afsluitdijk,
- Energietransitie

- wat doen de Wadvaarders in 2030

13.00 - 14.00  Koude lunch

14.00 - 16.00  Algemene Jaarvergadering

16.00 - 17.30  Napraten met een hapje en een drankje

18.00 - ....        Lopend buffet stamppot

De Workshops

korte omschrijving workshops en lezingen

QuickTide (Wim Blankenstijn)
Veel wadvaarders hebben QuickTide op hun smartphone of computer staan. Hoewel de app gemakkelijk in gebruik is, valt er meer mee te doen dan opzoeken wanneer je over een wantij kunt. Je vindt er de actuele waterstandverwachting van RWS, het marifoonweerbericht, de tijden van hoog- en laagwater, de waterstanden per 10 minuten nauwkeurig, actuele dieptegegevens, brughoogtes op getijdenwater, benaderingen voor Duitse Wadden en België, passagetijden voor ondiepe geulen en wantijen en berekeningen voor vastlopen en droogvallen. In de workshop worden de verschillende functies van de app doorlopen en wordt er ook aandacht gegeven aan de informatie op Nautin. Wel handig als je de app geüpdatet hebt op de smartphone.

Onbetonde routes (Bernard Hemert)
Op wadvaarders.nl staan onder navigatiemeldingen (Varen op het Wad) verschillende onbetonde routes beschreven. Deze niet betonde routes zijn vaak leuker om te varen dan de betonde hoofdroutes van en naar de havens. Om bij de verschillende droogvalplekken te komen, zul je vaak van de veilige, betonde routes moeten afwijken. Aan de hand van een voorbeeld neemt Bernard Hemert de deelnemers mee in de voorbereiding op het varen van zo'n onbetonde route.

Duitse Wad (Peter Renken)
Bij varen op het Duitse Wad heb je te maken met Duitse wetten en regels, die binnenkort vermoedelijk het varen en droogvallen verder zullen beperken. Peter Renken van onze zustervereniging Soltwaters neemt je mee en route op het Duitse wad met langs bekende en onbekende vaarroutes en regels. Peter spreekt Nederlands.

Varen op radar (Willem de Vreeze)
Bij mist is varen met radar verplicht, maar wanneer mag je varen met radar. Omgaan met radar en andere hulpmiddelen zoals AIS vraagt een extra aandacht bij het varen. Willem de Vreeze neemt je mee op een tocht met radar en andere hulpmiddelen.

Dark Sky (Marcel Renou)
Het Waddengebied is een officieel Dark Sky gebied en wat is er mooier om 's nachts op het Wad droog te liggen en te genieten van een heldere sterrenhemel. Marcel Renou is gids op dark sky-excursies en neemt je in deze workshop midden op de dag mee op een nachtelijke tocht onder een sterrenhemel.

Vernieuwde Afsluitdijk (Aletta Louwrink)
De Afsluitdijk wordt al een tijd onder handen genomen. Niet alleen wordt de dijk opgehoogd er gebeurt ook van alles bij de sluizen van Den Oever en Kornwerderzand. Aletta Louwrink schetst wat er al gedaan is en wat er nog te gebeuren staat. Benieuwd of er ook plannen zijn voor aanlegfaciliteiten bij de sluis Kornwerderzand, zoals de vaarrecreatie heeft bepleit?

Holwerd aan Zee (Jan Zijlstra)
De plannen voor een binnenhaven bij Holwerd met een dijkdoorbraak naar de Waddenzee bestaan al jaren en krijgen steeds concretere vorm en financiering. Ook voor wadvaarders zou een tussenstop tussen Harlingen en Lauwersoog welkom zijn. Maar deze maand heeft provinciale staten de plannen voor Holwerd aan Zee afgeraden. Jan Zijlstra, vanaf het begin bij de plannen betrokken houdt ongetwijfeld een vurig pleidooi voor.

Toekomst Wadvaarders in 2030 (Bertien Broekhans)
Visie en beleid van de ver. Wadvaarders zijn neergelegd in de Bakens. Om de zoveel jaar worden de bakens tegen het licht gehouden en wordt bekeken of ze aanpassing behoeven. Dat is een zaak van alle leden en in deze workshop maken de deelnemers onder leiding van bestuurslid Bertien Broekhans een begin voor een werkgroep die uiterlijk op de volgende ledenvergadering 2024 met een advies komen of en hoe de bakens verzet moeten worden.

 

Agenda Ledenvergadering