Workshops wadvaardersdag 2024

Workshop Rekenen met NAP / QuickTide-functie Los-Vast

Presentatie: Wim Blankenstijn

Download presentatie

Hoe maak je snel een schatting van passages over wantijen, zonder veel rekenwerk. Dit is eenvoudig met gebruik maken van de dieptes t.o.v. NAP.
Verder eeen toelichting op de QuickTide-functie Los/Vast

De Erecode, de basis voor vrij en verantwoord varen op het Wad

Prestatie:  Maarten Snel

Wat betekent de Erecode voor mij? Er zal uiteengezet worden hoe de erecode is ontstaan. Daarna wordt besproken wat deze heeft betekend voor de vereniging en ook hoe andere instanties en organisaties hiermee zijn omgegaan. Tevens wordt de mate van bekendheid van de Erecode besproken.

Een toertocht op 't Wad

Prestatie: Noortje van Kempen en Bertien Broekhans

Hoe organiseer je een gezamenlijke tocht op het Wad. Wat komt er bij kijken, wat moet je voorbereiden? Wat is een goede tochtplanning, waar ga je heen? In een groep varen, hoe doe je dat?  Vormt deze workshop de aanzet voor een werkgroep die tochten gaat organiseren?

Swim Way: hoe vinden vissen hun weg in/uit/naar de Waddenzee

Prestatie: Heleen Jansen en/of Wouter van der Heij (Waddenvereniging)

De Waddenzee is belangrijk voor vissen. Het begrip Flyway staat voor de betekenis van de Waddenzee voor vogels. En zo staat Swimway voor de betekenis van de Waddenzee voor vissen; als kraamkamer, als doortrekgebied of om er te eten. Schol, tong en haring gebruiken de Waddenzee bijvoorbeeld vooral als kinderkamer, zeebaars, harder en schar komen om te foerageren. Daarbij stelt elke vissoort zijn eigen eisen aan het leefgebied van de Waddenzee. Het project Swimway kijkt naar de betekenis van de randen van het wad, hoe schelpdierbanken door vissen worden gebruikt, hoe schoolvormende en grote vissen de Waddenzee gebruiken en wat het toekomstperspectief voor vis in de Waddenzee is. In de workshop wordt op deze vragen ingegaan en worden eerste resultaten uit het onderzoek gepresenteerd. Daarna is er gelegenheid met de Swimway-inleiders in gesprek te gaan, wat wilt u weten over vis?