Zoeken

Afsluiting broedgebied 't Rif (Engm.plt.)

31 mei 2024  -  Nav-Schier-Groningerbalg  -  Auteur: Robbert van der Eijk
Op het Rif (noordelijk deel Engelsmanplaat) is sinds 15 april een noordwestelijk deel afgesloten met verbodborden. Op 30 mei zijn de verbodsborden naar het noordoosten verplaatst om ook de nieuwe broedsels van enkele sternsoorten en strandplevier te beschermen. Alleen de waterrand kan nog betreden worden. De aflsluiting wordt aan het eind van het broedseizoen - begin augustus - weer opgeheven. Lees meer

Norderney: Schluchter onbetrouwbaar

19 mei 2024  -  Nav-algemeen  -  Auteur: Wim Blankenstijn
We ontvingen onderstaand bericht: Volgens de havenmeester op Nordeney is de Schluchter op dit moment niet bevaarbaar. Betonning klopt niet met de ondieptes We zijn dit bericht nu aan het checken. 27-5 aanvulling Jelle Cnossen: bij een uur voor HW overal meer dan 20 ft water onder de kiel. We volgden de boeienroute   Lees meer

QuickTide: nu ook met rode lijn voor Duitsland

04 mei 2024  -  Nav-algemeen  -  Auteur: Wim Blankenstijn
QuickTide toonde sinds jaar en dag voor de Nederlands locaties naat de blauwe lijn (astronomische gegevens) ook een rode lijn (actuele gegevens.Sinds vandaag toont QuickTide nu ook voor de (meeste) Duitse locaties de actuele gegevens met een rode lijn. Hiervoor hoeft geen nieuwe versie van QuickTide installeerd te worden.Ook in de bestaande versie verschijnen voor Duitse locaties nun vanzelf e... Lees meer

Afgesloten gebied: 't Rif

15 april 2024  -  Nav-Ameland-Het Rif  -  Auteur: Wim Blankenstijn
De Waddenunit gaat vandaag de bebording aanbrengen waarmee het potentiële broedgebied van de broedvogels op 't Rif, Engelsmanplaat, wordt gesloten voor betreding. De reden hiervoor is dat het niet goed gaat met de broedvogels van de Waddenzee. Om de kans te vergroten dat koloniebroeders in alle rust het voor hun meest geschikte plekje vinden stelt de Waddenunit voor dit jaar binnen de afsprake... Lees meer

Stremming staande mastroute?

29 februari 2024  -  Algemeen  -  Auteur: Wim Blankenstijn
Op de Nautin website is een overzicht te vinden van de hele staande mastroute van Harlingen tot/met Delfzijl.Alle eventuele stremmingen worden hier vermeld.Zie: overzicht Lees meer

Verversgat: opgenomen boei VVG 16

20 februari 2024  -  Nav-Vlieland-Zuidoost rak  -  Auteur: Wim Blankenstijn
In het verversgat is de boei VVG 16 opgenomen. Van boei VVG 14 vaar je nu naar de MR 7- VVG 18.Dit is een tijdelijke situatie. Er komt een aanpassing van het Molenrak waarbij de MR 7-VVG 18 verlegd en vernummerd wordt naar MR 5-VVG 16.Houdt dus de boeienbetanden van Nautin in de gaten. Lees meer

Vlieland: Loswal bij de VL-KB 21

04 februari 2024  -  Nav-Vlieland-vanuit Inschot  -  Auteur: Wim Blankenstijn
In de maanden februari 2024 tot en met oktober 2024 wordt de Waddendijk van Oost-Vlieland versterkt. Ten westen van kopbaken VL-KB 21 wordt een loswal in de Vliesloot aangelegd om van daaruit de werkzaamheden uit te voeren. Gedurende bovengenoemde periode is er geïntensiveerd scheepvaartverkeer mogelijk in de Vliesloot en wordt passerende scheepvaart verzocht hinderlijke waterbeweging te vermi... Lees meer

Blauwe Slenk recreatieroute ondieper

08 september 2023  -  Nav-Terschelling-Blauwe-Slenk
[Theo Dunnewijk, 7 sep 2023]De recreatieroute langs Blauwe Slenk wordt ondieper.De drempel bij de BS-O is nog maar 27 dm bij NAP (13 dm t.o.v. LAT). Lees meer

Noordpolderzijl: diepte van de aanloop

03 september 2023  -  Nav-Schier-Noordpolderzijl
De diepte van de aanloop naar Noordpolderzijl is goed in te schatten met de grafiek van de waterstanden bij het gemaal.Het laagste punt van de blauwe lijn (0 cm bij NAP, september 2023) geeft aan hoe hoog de drempel is. Lager dan de drempel kan het water niet zakken. https://geo.noorderzijlvest.nl/waterstanden/KGM014_Grafiek.png Lees meer

Vaarwater Afsluitdijk ondieper

28 augustus 2023  -  Nav-Texel-Langs Afsluitdijk  -  Auteur: Wim Blankenstijn
[Melding van Hans van der Sloot, 28 aug 2023]Het Vaarwater lang de Afsluitdijk lijkt ondieper geworden te zijn.Tussen de AD 5 en AD 6 is de diepte nu 140 cm bij NAP (dus 25 cm bij LAT) Lees meer

De Wadden zijn beweeglijk. Geulen veranderen soms snel, nieuwe ondieptes kunnen zich vormen. Navigatie-informatie kan snel verouderen.
Bedenk dit goed, zeker bij het beoordelen van oudere meldingen op deze pagina.

De meldingen op deze pagina worden buiten verantwoordelijkheid van de Vereniging Wadvaarders geplaatst.
ZIe ook onze gebruiksvoorwaarden