Zoeken

De Bollen zijn flink ondiep geworden

18 juni 2021  -  Nav-Texel-Bollen
Het Vaarwater over de Bollen is erg ondiep geworden. Het lijkt er op dat de diepte niet meer dan 5 dm bij NAP is (7 dm droogvallend bij LAT). Lees meer

Eilanderbalg zeer ondiep

15 juni 2021  -  Nav-Schier-Eilanderbalg
De Eilanderbalg is van de EB 12 tot de EB 25 zéér ondiep geworden. De geul is verdwenen; het is een vlakte van 10 dm bij NAP.Het lodingsvaartuig kan er niet meer komen. Af en toe is er een helicoptervlucht bij laagwater om te kijken of er weer een geul ontstaat. Lees meer

Paesenrede: boei PR 1 ligt verkeerd

11 juni 2021  -  Nav-Ameland-Wierumerwad  -  Auteur: Wim Blankenstijn
[8 juni 2021] Op de Paesenrede ligt de boei PR 1 te noordelijk.Van de Paesenrede naar het Wierummerwad moet je vanaf de PR 3 wat zuidelijk varen en dan naar de WW 25 Lees meer

Zuidoost rak ondieper bij ZR 13

03 juni 2021  -  Nav-Vlieland-Zuidoost rak  -  Auteur: Wim Blankenstijn
Op 3 juni 2021 "stuiterde" Tom Henkens met zijn boot (diepgang 85 cm) over de grond tussen de ZR 13 en ZR 14.De waterstand was rond die tijd NAP+15, dus de diepte op die plek schatten wij op plm. 70 cm bij NAP (Dat is ongeveer 6 dm droogvallend bij LAT). Lees meer

Wadvaarders en Watersportverbond werken samen

03 juni 2021  -  Algemeen
De Vereniging Wadvaarders en het Watersportverbond hebben besloten de krachten te bundelen ten aanzien van schoon, veilig en toegankelijk vaarwater op de Wadden. In 2019 zijn hierover de gesprekken gestart daar beide organisaties voor het overgrote deel hetzelfde werk verrichten ten aanzien van het openhouden van de Waddenzee voor de pleziervaart, met oog voor de waddennatuur. In de praktijk b... Lees meer

Vlieland - vanuit het Inschot ondiep

30 mei 2021  -  Nav-Vlieland-vanuit Inschot  -  Auteur: Wim Blankenstijn
De route vanuit het Inschot rechtstreeks naar Vlieland is ondiep geworden.Zie de routebeschrijving. Lees meer

Stevinsluizen bij Den Oever weer beschikbaar

16 mei 2021  -  Nav-algemeen  -  Auteur: Wim Blankenstijn
De stremming bij Stevinsluizen bij Den Oever is voorbij. Er kan weer gebruikgemaakt worden van deze sluis. Lees meer

Noordpolderzijl goed bereikbaar

13 mei 2021  -  Nav-Schier-Noordpolderzijl
Noordpolderzijl is dit jaar goed bereikbaar, zie het artikel van Hans Danel. Voor de route door de aanloop geul kun je 2 gpx bestanden downloaden: voor Garmin en voor hummingbird Lees meer

Zandtonnen Noordpolderzijl

01 april 2021  -  Nav-Schier-Noordpolderzijl
De zandtonnen in geul naar Noordpolderzijl liggen niet goed. Dus voorzichtig is geboden met het aanlopen van de haven! Lees meer

Haven Ameland wordt 150 cm bij NAP

22 maart 2021  -  Nav-Ameland-haven
De gemeente Ameland heeft besloten de haven dieper uit te baggeren en wel op een diepte van 150 cm bij NAP. Dat is 322 cm bij LAT.Bij het openstellen van de haven dit jaar zal de nieuwe diepte gehandhaafd worden. Lees meer

De Wadden zijn beweeglijk. Geulen veranderen soms snel, nieuwe ondieptes kunnen zich vormen. Navigatie-informatie kan snel verouderen.
Bedenk dit goed, zeker bij het beoordelen van oudere meldingen op deze pagina.

De meldingen op deze pagina worden buiten verantwoordelijkheid van de Vereniging Wadvaarders geplaatst.
ZIe ook onze gebruiksvoorwaarden