Holwerd aan Zee

Provinciale Staten Friesland heeft het plan "Holwerd aan Zee" aangenomen.

Dit plan voorziet in een dijkdoorbraak naar een getijdenmeer bij Holwerd.

Daarmee komt er:

  • een toegangsgeul vanaf het Wad door de kwelder,
  • natuurontwikkeling: zoet/zoutovergang, vismigratie (paling), kwelderverbetering, binnendijkse hoogwatervluchtplaatsen, slikkige oevers, broedeilandjes etc.
    een nieuwe ‘(multifunctionele) brede groene Deltadijk’,
  • een vooral ook: een haven, boulevard, binnendijks strand en bezoekerscentra.

Zie holwerdaanzee.nl voor uitgebreide informatie.

Wat vind jij daar van?

 

holwerd-aan-zee

Poll: Holwerd aan Zee is een interessante havenuitbreiding