Wadden-cryptogram

Speciaal voor Wadvaarders in deze lockdown-tijd: een Wadvaarderscrypto.

Alle in te vullen woorden hebben iets met zeilen of de Wadden te maken. Veel woorden kom je ook tegen op de waterkaarten 1811 en 1812.

Onder de goede oplossingen wordt een Bosatlas van de Wadden verloot.
De inzendingen moeten binnen zijn vóór 15 mei

wadcrypto-schema-mooi

Afdrukken? Download als pdf

  • Alle woorden hebben iets met de Wadden of wadvaren te maken
  • Alle omschrijvingen met een * verwijzen naar woorden op de zeekaarten 1811 en 1812: Waddenzee West- en Oostblad.
  • De Nederlandse 'lange ij', bestaande uit de letters i en j, wordt in deze puzzel genoteerd als de letter 'y'.