wadvaarders-home200327

Wadvaren - Vrij en Verantwoord

De Wadvaarders staan voor:

 • recreatieve vaart op de Wadden
 • verantwoord varen
 • goed zeemanschap
 • respect voor de natuur
 • maatregelen alleen in overleg

Al dertig jaar!

Erecode voor Wadliefhebbers

Wie houdt van het Wad, houdt zich aan de Erecode!
De Erecode helpt je goed omgaan met het kwetsbare Wad.
Deze erecode bestaat mede op initiatief van de Wadvaarders.

Meer informatie vind je hier

De Wadvaarders werken samen

 • Netwerk Vaarrecreatie Nederland
 • Verbond Vaarrecreatie Wadden
 • Toeristisch Overleg Wadden
 • Omgevingsberaad Wadden
 • Trilateral Wadden Sea Sailing Association
 • Soltwaters (D)
 • Vadehavets Bådklubber (DK)