Vacatures

De Vereniging Wadvaarders draait volledig op vrijwilligers.
Deze vrijwilligers zijn georganiseerd in commissie, zoals redactie van de Berichten, de webredactie en het beheer van de automatisering.

Af en toe zijn er nieuwe mensen nodig in deze commissies.
Momenteel hebben we behoefte aan nieuwe vrijwilligers in de volgende functies

Hoofdredacteur

De hoofdredacteur is verantwoordelijk voor de inhoud van al onze uitingen naar de leden en naar de buitenwereld.

De hoofdredacteur

 • zorgt dat de inhoud van van onze publicaties in het tijdschrift Berichten, de e-mail nieuwsbrief, de website en postings op Twitter op elkaar afgestemd zijn.
 • levert ideeën voor nieuwe web-contenten voor artikelen in Berichten en tweets
 • bewaakt de voortgang van tweets op Twitter, navigatiemeldingen, Nieuwsbrieven.

De hoofdredacteur overlegt met de redactie-secretaris van de Berichten, met de webredacteuren en uiteraard met het eindverantwoorlijke bestuurlid.

We hopen dat jij de samenhang en de actualiteit van al onze publicaties kunt waarborgen en waar mogelijk verbeteren.

Heb je interesse? Neem eens contact op met

Tweede e-Captain beheerder

Veel zaken van onze vereniging zijn ondergebracht in het pakket e-Captain. De ledenadministratie, de financiële administratie, de website, verzending van nieuwsbrieven, adreslijst voor verzending van ons tijdschrift.

E-Captain is een cloud-gebaseerd pakket waarin een tiental gebruikers hun werk doen.
De e-Captainbeheerder heeft de volgende taken/verantwoordelijkheden

 • e-Captain inrichting
 • e-Captain incident- en probleemoplossing
 • contact met de e-Captain helpdesk
 • e-Captain gebruikersbeheer (toegangverlening met juiste rechten voor elke gebruiker)
 • technisch onderhoud website: menu’s, templates, thema’s en lay-outs
 • website: inrichten structuur van webpagina's en navigatie-nieuwsberichten
 • website: inrichten van evenement-aanmeldingen
 • e-mail inrichting, beheer van e-mailadressen
 • vraagbaak voor e-Captain gebruikers

Naast de bestaande e-Captain-beheerder zoeken wij een tweede beheerder.
We zoeken iemand met affiniteit voor automatisering en enige technische kennis op gebied van websites.
Belangrijk is vooral het houden van overzicht en het kiezen van generieke oplossingen.

De hoeveelheid werk voor deze functie is relatief beperkt en kan volledig on-line gebeuren. De huidige e-Captain-beheerder kan het inwerken verzorgen.

Heb je interesse? Neem eens contact op met