Zuidoost rak ondieper bij ZR 13

Geplaatst op 03-06-2021  -  Categorie: Nav-Vlieland-Zuidoost rak  -  Auteur: Wim Blankenstijn  -  Bron: Ton Henskes

Op 3 juni 2021 "stuiterde" Tom Henkens met zijn boot (diepgang 85 cm) over de grond tussen de ZR 13 en ZR 14.
De waterstand was rond die tijd NAP+15, dus de diepte op die plek schatten wij op plm. 70 cm bij NAP (Dat is ongeveer 6 dm droogvallend bij LAT).

De Wadden zijn beweeglijk. Geulen veranderen soms snel, nieuwe ondieptes kunnen zich vormen. Navigatie-informatie kan snel verouderen.
Bedenk dit goed, zeker bij het beoordelen van oudere meldingen op deze pagina.

De meldingen op deze pagina worden buiten verantwoordelijkheid van de Vereniging Wadvaarders geplaatst.
ZIe ook onze gebruiksvoorwaarden