Zuidoost Lauwers - afwijkingen tonnenposities

Geplaatst op 17-07-2020  -  Categorie: Nav-Schier-ZO Lauwers  -  Bron: diverse Wadvaarders

[17 juli 2020, Bart van de Ven]
De geul van de Zuidoost Lauwers is richting zuiden gegaan. Deze loopt ruwweg van ZOL 34 naar ZOL 40.
Met name bij ZOL 36 en ZOL 38 is het ondieper.

[22 juni 2019, Peter Katsman]
In de Zuidoost Lauwers hebben we de volgende afwijkingen geconstateerd.

 • De ondiepte noordelijk van de ZOL 14 en ZOL 16 loopt verder westelijk door (ongeveer 100 meter) en de ton ZOL 16 moet dan ook ruim worden gerond.
  Constatering om 9.00 uur, tijdstip LW.
   
 • Tussen de ZOL 13 en ZOL 11 en 12 ligt een ondiepte, Om deze te ontwijken zou de ton ZOL 11 300 meter in de richting 110 graden moeten worden verlegd.
  Constatering om 9:30 uur. De ondiepte liep om 9:45 uur onder water. Waterhoogte op dat moment met referentie Pieterburenwad en Noordpolderzijl 0.85+LAT.
   
 • Westelijk van ZOL 9 lagen om 10:00 uur zeehonden op 100 meter westelijk op de plaat met hun buik net in het water.
  Constatering om 10:00 uur. Met bovengenoemde referentie is hoogte plaat 1.00 meter + LAT. 

Wij hebben deze ondiepten kunnen waarnemen omdat we er kort na laag water hebben gevaren, en de ondiepten dus nog goed te zien waren.
Later in haven Lauwersoog hoorden we dat meer schepen daar de grond hebben geraakt of zijn vastgevaren.
Door opkomend water en voldoende diepte bij hoogwater loste dit zichzelf op en gaf bij wind 6-10 knopen geen problemen.

De Wadden zijn beweeglijk. Geulen veranderen soms snel, nieuwe ondieptes kunnen zich vormen. Navigatie-informatie kan snel verouderen.
Bedenk dit goed, zeker bij het beoordelen van oudere meldingen op deze pagina.

De meldingen op deze pagina worden buiten verantwoordelijkheid van de Vereniging Wadvaarders geplaatst.
ZIe ook onze gebruiksvoorwaarden