Wadvaarders en Watersportverbond werken samen

Geplaatst op 03-06-2021  -  Categorie: Algemeen  -  Bron: Wadvaarders

De Vereniging Wadvaarders en het Watersportverbond hebben besloten de krachten te bundelen ten aanzien van schoon, veilig en toegankelijk vaarwater op de Wadden. In 2019 zijn hierover de gesprekken gestart daar beide organisaties voor het overgrote deel hetzelfde werk verrichten ten aanzien van het openhouden van de Waddenzee voor de pleziervaart, met oog voor de waddennatuur.

In de praktijk betekent dit dat regioteamlid Wadden van het Watersportverbond, Robbert van der Eijk, plaats heeft in het bestuur van de Wadvaarders. Van der Eijk maakte al deel uit van het bestuur van de Wadvaarders en vervulde in die zin een dubbele functie. Regioteamlid Ton van Aalderen krijgt een nieuwe rol in het Verbond Vaarrecreatie Wadden (VVW) en zorgt vanuit deze functie voor de onderlinge verbinding met de Wadvaarders en het Watersportverbond. Het Regioteam Wadden van het Watersportverbond houdt in die hoedanigheid op te bestaan.

Lees meer ...>>

De Wadden zijn beweeglijk. Geulen veranderen soms snel, nieuwe ondieptes kunnen zich vormen. Navigatie-informatie kan snel verouderen.
Bedenk dit goed, zeker bij het beoordelen van oudere meldingen op deze pagina.

De meldingen op deze pagina worden buiten verantwoordelijkheid van de Vereniging Wadvaarders geplaatst.
ZIe ook onze gebruiksvoorwaarden