Route onder Schier

Geplaatst op 21-04-2019  -  Categorie: Nav-Schier-route onder Schier  -  Bron: Wouter Spaan

Op paaszondag zijn we van oost naar west weer onder Schiermonnikoog doorgevaren, ditmaal richting veerbootsteiger in plaats van richting Geul van Brakzand zoals in oktober 2017. Het blijft toch een prachtige route.
Deze keer hebben we goed de diepte bijgehouden op de ondiepste plekken. Het meest westelijke kruisje is het ondiepst (zie bijdrage van oktober 2017). Daar hadden wij minimaal 1,30 meter water om 12:00 uur.
Hoogwater Schiermonnikoog was om 13:00 uur met 277cm boven LAT. Rekenend met de getijkromme voor Schiermonnikoog een half uur vertraagd, komen wij op een diepte van -11cm tov LAT. Dat is een paar decimeter dieper dan zowel Eilanderbalg als Lutjewad.
Het gedeelte net ten oosten van de veerbootsteiger is fors dieper. Daar hadden wij om 12:30 uur meer dan 20 decimeter water, dus dat kan niet veel hoger zijn dan -0,6 t.o.v. LAT.

Voor wie zelf wil mee wil rekenen: de wind was ONO kracht 3-4. De getijkromme Schiermonnikoog op die dag was:

11:00 uur 240 cm
11:30 uur 253 cm
12:00 uur 265 cm
12:30 uur 274 cm
13:00 uur 277 cm
13:30 uur 272 cm

Volgens de verkeerspost Schiermonnikoog was er een verlaging van 15 cm. Die had ik al meegenomen in de berekening.

Over de rest van de route: de geul is over de gehele lengte vrij smal en ze heeft in ieder geval aan de oostkant steile wanden, zowel aan noord- als zuidzijde. Het tij bij het Schilderson is inderdaad later dan bij Schiermonnikoog, maar het verschil leek nu minder groot dan in oktober 2017.
We zijn op 20 april 's middags om 16:30 uur vastgevaren op de zuidwal van de geul met een diepgang van 80 cm. Laagwater Schiermonnikoog was om 18:30 uur (14 boven LAT). Om 17:15 uur lagen we droog, dus het water valt zeer snel. Ik waag me verder niet meer aan schattingen of voorspellingen.

De Wadden zijn beweeglijk. Geulen veranderen soms snel, nieuwe ondieptes kunnen zich vormen. Navigatie-informatie kan snel verouderen.
Bedenk dit goed, zeker bij het beoordelen van oudere meldingen op deze pagina.

De meldingen op deze pagina worden buiten verantwoordelijkheid van de Vereniging Wadvaarders geplaatst.
ZIe ook onze gebruiksvoorwaarden