Route onder Schier

Geplaatst op 27-10-2017  -  Categorie: Nav-Schier-route onder Schier  -  Bron: Wouter Spaan

Op vrijdag 27 oktober 2017 zijn wij van oost naar west onder Schiermonnikoog door gezeild. Er stond een mooie noordwestenwind, kracht 5-6. Het was hoogwater op Schiermonnikoog om 15.27 uur met een hoogte van 245 t.o.v. LAT. Volgens de verkeerspost was er een actuele verhoging van ongeveer 20 cm. Het schip heeft een diepgang van 80 cm.

De nacht hadden we doorgebracht op de bank bij het Schildersron. Bij het droogvallen de avond ervoor waren we op ruime afstand van de foeragerende vogels drooggevallen. De volgende ochtend bleken we ruim 100 meter voor een oude mosselbank te liggen (met nog erg weinig mosselen, wel een paar strandlopers). Zie het kaartje voor de locatie. We hebben ons die avond en de volgende ochtend verbaasd over de tijdstippen van het getij. Lokaal laagwater is minimaal 2 uur later dan Schiermonnikoog en ook lokaal hoogwater is fors later dan hoogwater Schiermonnikoog.

Met behulp van de waypoints uit 2016 en de zeer actuele foto's uit 2017 van Google-maps, hebben we de route gepland. Zie weer het kaartje. De blauwe druppels geven een deel van de waypoints weer, de rode stippellijn de route die we hebben gevaren voor zover die afwijkt van de waypoints (we mochten (in oktober) de veerbootsteiger zuidelijk passeren). We zijn vertrokken om 13:30 uur en hadden toen voldoende water om de gehele route te varen. Im het begin hebben we nog even de bodem geraakt, maar daar zijn we vlot doorheen gekomen. Eigenlijk zaten we te zuidelijk volgens de foto's van Google-maps). Daarna heeft alleen het zwaard nog twee keer aan de grond gezeten, ongeveer ter hoogte van de twee kruisjes. De rest van de route is diep genoeg om met volledig gestoken zwaard te varen. Met deze perfecte wind lagen we ruim binnen twee uur na vertrek in de geul van Brakzand, nog voor hoogwater Schiermonnikoog!

Zoals eerder gesuggereerd in één van de berichten op deze site, ligt de diepste route aan de oostzijde inderdaad noordelijker dan de waypoints. Dat was ook goed te zien vanaf onze droogvalplek. Gezien de forse tijdsverschillen in het getij tussen west en oost, lijkt het erop dat je van west naar oost ruim de tijd hebt om over alle bulten heen te komen. Van oost naar west gaf met deze windrichting ook geen problemen ..

route-onder-schier-okt-2017

De Wadden zijn beweeglijk. Geulen veranderen soms snel, nieuwe ondieptes kunnen zich vormen. Navigatie-informatie kan snel verouderen.
Bedenk dit goed, zeker bij het beoordelen van oudere meldingen op deze pagina.

De meldingen op deze pagina worden buiten verantwoordelijkheid van de Vereniging Wadvaarders geplaatst.
ZIe ook onze gebruiksvoorwaarden