beeld-scheiding-header-content2

Het Rif

Geplaatst op 01-05-2018  -  Categorie: Nav-Ameland-Het Rif  -  Bron: Bemanning Krukel

Afsluiting van het Rif gedeeltelijk opgeheven, maar veel zeehonden met pups in Smeriggat

Door hoogwater en harde wind is half mei een groot deel van de sternnesten weggespoeld van het Rif. Alleen aan de oostkant liggen nog nesten van de Noordse stern en scholeksters.
De ?verbodsborden van het westelijk deel van het Rif zijn daarom weggehaald.

Maar op de westelijke oever van het Rif bij het Smeriggat liggen nog een kleine 100 zeehonden met pups. Deze zeehonden zijn zeer alert en gaan bij het minste geringste het water in.

Dringend verzoek: als je daar vaart, houd zo veel mogelijk afstand tot de zeehonden. Als je wilt droogvallen doe dat dan op geruime afstand van de zeehonden.

De Wadden zijn beweeglijk. Geulen veranderen soms snel, nieuwe ondieptes kunnen zich vormen. Navigatie-informatie kan snel verouderen.
Bedenk dit goed, zeker bij het beoordelen van oudere meldingen op deze pagina.

De meldingen op deze pagina worden buiten verantwoordelijkheid van de Vereniging Wadvaarders geplaatst.  ZIe ook onze gebruiksvoorwaarden