Haven Ameland wordt 150 cm bij LAT

Geplaatst op 22-03-2021  -  Categorie: Nav-Ameland-haven  -  Bron: Havenmeester Ameland

De gemeente Ameland heeft besloten de haven dieper uit te baggeren en wel op een diepte van 150 cm bij LAT. Dat is 322 cm bij NAP.
Bij het openstellen van de haven dit jaar zal de nieuwe diepte gehandhaafd worden.

De Wadden zijn beweeglijk. Geulen veranderen soms snel, nieuwe ondieptes kunnen zich vormen. Navigatie-informatie kan snel verouderen.
Bedenk dit goed, zeker bij het beoordelen van oudere meldingen op deze pagina.

De meldingen op deze pagina worden buiten verantwoordelijkheid van de Vereniging Wadvaarders geplaatst.
ZIe ook onze gebruiksvoorwaarden