Geul van Brakzand

Geplaatst op 08-08-2017  -  Categorie: Nav-Schier-Geul van Brakzand  -  Bron: Maarten Rijnbout

Verondieping bij Brakzandstergat BZ6, kaart 1812.3
Op 8 augustus 2017 constateerden wij een bij laagwater droogvallende uitloper van plaatje vanuit noordzijde, net tot in gemarkeerde vaarroute tussen BZ6 en BZ8 (aan zijde BZ6). Dus wat zuidelijker dan ton BZ6 (schatting 30 meter).

De Wadden zijn beweeglijk. Geulen veranderen soms snel, nieuwe ondieptes kunnen zich vormen. Navigatie-informatie kan snel verouderen.
Bedenk dit goed, zeker bij het beoordelen van oudere meldingen op deze pagina.

De meldingen op deze pagina worden buiten verantwoordelijkheid van de Vereniging Wadvaarders geplaatst.
ZIe ook onze gebruiksvoorwaarden