Boeien Boschgat Ameland verlegd

Geplaatst op 06-06-2022  -  Categorie: Nav-Ameland-Boschgat  -  Bron: RWS

De boeien in het Boschgat Ameland zijn veranderd.
In de Nautin-boeienbestanden zijn de wijzigingen al verwerkt.

Verlegd:

 • Groene spar BG 1 is verlegd in positie 53°26.5066’N 005°34.5712’E
 • Groene spar BG 3 is verlegd in positie: 53°26.2825’N 005°34.4340’E
 • Groene spar BG 5 is verlegd in positie: 53°25.8697’N 005°34.1460’E
 • Rode spar BG 4 is verlegd in positie: 53°26.9454’N 005°34.5696’E
 • Rode spar BG 6 is verlegd in positie: 53°26.6906’N 005°34.7042’E
 • Rode spar BG 8 is verlegd in positie: 53°25.8676’N 005°34.3193’E

Vernummerd

 • Rode spar BG 18 is vernummerd naar BG 14
 • Rode spar BG 16 is vernummerd naar BG 12
 • Rode spar BG 14 is vernummerd naar BG 10
 • Groene spar WA 11 is vernummerd naar WA 9 en verlegd in positie:53°27.3398’N 005°33.2376’E
 • De groen rode scheidings spar WA 9-BG 2 is vernummerd naar WA 11- BG 2 en verlegd in positie:53°27.2957’N 005°34.2222’E

Opgenomen

 • Rode spar BG 10 is definitief opgenomen uit positie: 53°24.9287’N 005°34.7916’E
 • Rode spar BG 12 is definitief opgenomen uit positie: 53°25.1422’N 005°34.4813’E
 • Groene spar BG 7 is definitief opgenomen uit positie:  53°26.4335’N 005°34.3740’E
 • Groene spar BG 3A is definitief opgenomen uit positie: 53°26.7499’N 005°33.6530’E

En let op!

Oude verankering achtergebleven

 • De oude verankering van de BG 1 is achter gebleven in positie: 53-27,1905N  005-32,8058 E
 • de oude verankering van de BG 3 is achter gebleven in positie:  53-26,9257N  005-33,2293
 • de oude verankering van de BG 3A is achter gebleven in positie: 53-26,7499N  005-33,6530 E
 • de oude verankering van de BG 5 is achter gebleven in positie: 53-26,6011N  005-34,0677 E
 • de oude verankering van de BG 7 is achter gebleven in positie: 53-26,4335N  005-34,3740 E
 • de oude verankering van de BG 4 is achter gebleven in positie: 53-27,0713N  005-34,7875 E
 • de oude verankering van de BG 6 is achter gebleven in positie: 53-24, 0042N  005-33,1937 E
 • de oude verankering van de BG 8 is achter gebleven in positie: 53-24,7140N  005-35,3038 E
 • de oude verankering van de BG 10 is achter gebleven in positie: 53-26,4441N  005-34,4734 E

De Wadden zijn beweeglijk. Geulen veranderen soms snel, nieuwe ondieptes kunnen zich vormen. Navigatie-informatie kan snel verouderen.
Bedenk dit goed, zeker bij het beoordelen van oudere meldingen op deze pagina.

De meldingen op deze pagina worden buiten verantwoordelijkheid van de Vereniging Wadvaarders geplaatst.
ZIe ook onze gebruiksvoorwaarden