banner

 

Actuele info Wadden

 

Nautin


Ik pas op het wad Actuele verhoging/verlaging

Voor navigatie en routes
klik op een kaartje
West Oost
Duits

Pagina in afdrukformaat
Wadvaarders voor vrij en verantwoord varen en droogvallen op het Wad


De Vereniging Wadvaarders maakt zich sterk voor vrije én verantwoorde recreatievaart op de Wadden, met goed zeemanschap, respect voor de Erecode, in evenwicht met de natuur en zonder onnodige beperkingen.
In goed overleg met alle betrokkenen streeft de vereniging ernaar het vrij en verantwoord varen op het Wad mogelijk te houden.


De aanloop van Noordpolderzijl

Maandag 17 juli 2017 heeft de Zeekat van de Kustwacht de tonnen en staken bij Noordpolderzijl op de juiste plek gezet. Na de 3 genummerde boeien staan er nu 9 ongenummerde groene tonnen. Nieuwe steekbakens zijn geplaatst, de oude worden nog verwijderd. De diepte van de geul blijft problematisch. ...>>


Nieuwe website Waddenzee rondom Terschelling 

Op de site Waddendata.nl zijn een heleboel gegevens gecombineerd die voor het varen op de westelijk Waddenzee erg praktisch zijn. Op deze site worden weerberichten voor districten Texel en Harlingen van het KNMI gecombineerd met Windguru voorspellingen en Buienrada. ...>>


De aanloop van Noordpolderzijl is nog steeds moeizaam
De boeien en steekbakens in de geul naar de haven van Noordpolderzijl staan niet accuraat.
Ook is er een melding van "niet binnen kunnen lopen" van de haven. ...>>


De nieuwe "Berichten" is uit!
Bekijk ons 101e nummer ...>>


Lees verslag Wadden in Beeld 2016
Wadden in beeld is een jaarlijkse rapportage over de ontwikkelingen die zich voordoen in de natuur en in het gebruik van het waddengebied. De redactieraad bestaat uit vertegenwoordigers van beheersorganisaties en van maatschappelijke organisaties die nauw bij het beheer van het gebied zijn betrokken.
Wadden in beeld gaat zoveel mogelijk over onbetwiste feiten en cijfers, ontleend aan meetprogramma’s en onderzoek van meerdere kennisinstituten en van landelijke en regionale overheden. Ze moeten bijdragen aan het hoofddoel van de basismonitoring wadden: beter inzicht geven in trends en ontwikkelingen die voor het beleid en beheer van belang zijn...>>


Het Rif afgesloten t.b.v. de broedkolonie sterns
De eerste sterns zijn in de derde week van april op het Rif gesignaleerd waarmee het broedseizoen van de verschillende sternsoorten op het Rif van start gaat. De verbodsborden zijn vandaag 26 april 2017 weer geplaatst. Vanaf nu is het dus niet meer toegestaan binnen het gebied dat door de borden wordt omsloten over het Rif te lopen. Het strand tussen de hoog- en laagwaterlijn is wel toegankelijk maar houd ruime afstand tot de borden om de nesten aan de rand niet te verstoren ...>>


NB-wet tonnen te vroeg uitgelegd
Diverse natuurgebieden op de Wadden zijn voor de recreatievaart in bepaalde periodes niet toegankelijk. Daar worden "NBW"-tonnen uitgelegd. Gele tonnen met het rood-wit-rood verboden-toegangteken.
Bij diverse gebieden die tot 15 mei toegankelijk zijn, zijn deze tonnen nu al geplaatst.
Mag je daar nu wel of niet in? Volgens de kaart (en de wet!) wél, volgens de tonnen niet.
Een twijfelachtige zaak; we kunnen ons voorstellen dat tot 15 mei er nog geen handhaving plaats vindt.


Afsluiting Koffieboonplaat uitgebreid
Het afgesloten gebied van de Koffieboonplaat is meer uitgebreid om o.a. Sterns en Plevieren de kans te geven om te broeden. Dit heeft te maken met het kleiner worden van de Koffieboonplaat. De corridor is daarom verplaatst, deze loopt nu langs de oostzijde van de vijfde slenk richting Stuifdijk. Het is goed aangegeven met bebording. De vogelwachterspost staat op het duintje tegen de vijfde slenk, wadvaarders zijn altijd van harte welkom.

Voor actuele informatie over dynamische afsluiting en openstelling gebieden Waddenzee zie Nautin.nl


Jachthaven Schiermonnikoog is weer geploegd.
De haven is vanaf 14 april weer open ...>>


AIS AtoN's - echte en virtuele boeien op de plotter
In toenemende mate gaan we op onze AIS ook boeien zien. Onder professionals heten ze AtoN's (Aids to Navigation). Boeien op de AIS zijn er in twee soorten:
   - boeien die echt in het water liggen
   - boeien die alleen maar op de plotter en op de zeekaart te zien zijn
Deze laatste soort noemen we "virtuele boeien". Dergelijke virtuele tonnen zullen we in de komende jaren meer gaan zien. In 2014 werden ze al gebruikt voor de groene zijde van de vaarroute Geul van de Walvischstaart (Zeeland). Maar ook rond windmolenparken kom je ze tegen. Er wordt overwogen om op de Waddenzee de route over de Waardgronden met virtuele boeien aan te gaan geven. Er is nog discussie binnen RWS of wetgeving deze type van betonning toestaat. We houden jullie op de hoogte.
Voor nadere toelichting op de virtuele tonnen en hun kaartsymbolen ...>>


Foto's van de excursie naar Engelsmanplaat
Meer dan 80 mensen waren aanwezig bij de herfstbijeenkomst van de WSV Lauwersoog op 14 oktober. Er was een excursie naar Engelsmanplaat en een lezing 's avonds. De foto's van Els Knol en eega Luuk zijn hier en hier te bekijken.


Obstakel in het Pinkegat
Rijkswaterstaat meldde op 30 augustus 2016 een obstakel in het Pinkegat op positie 53° 27,100’ N - 5° 57,200’ E.
Bijzondere voorzichtigheid is geboden. Lees meer over de oorzaak ...>>


Verslag van een tocht naar Noordpolde rzijl
Lees het verslag van Auke en Hotske over hun tocht naar NPZ. Hier...


Help de wetenschap van de Wadden met Greenmapper
We zoeken Wadvaarders die hun favoriete plekken en/of routes willen markeren via Greenmapper. Lees meer


Vaarwater over de Waardgronden is weer open
Met ingang van 26 juli is de route over de Waardgronden weer open van 3h voor tot 2h na HW Nes. Lees meer.


Mosselbankje bij de Richel
Enkele weken gelden is er spontaan een mosselbankje van ca. 1 ha. ontstaan aan de zuidzijde van Richel, een stukje ten zuidwesten van de Wadhut. Lees meer


Niet gemarkeerde objecten ter hoogte van de Kobbeduinen.
Ter hoogte van de Kobbeduinen onder Schiermonnikoog, liggen enkele niet gemarkeerde objecten, vastgezet met paaltjes, waar je beslist niet op wilt droogvallen. Lees meer


Noordpolderzijl is geploegd
Noordpolderzijl is weer een stuk dieper: 20-30cm bij NAP. Lees meer


Succes voor "Ik pas op het Wad"
De campagne "Ik pas op het Wad" en de Erecode hebben succes, constateert de Waddenunit. Lees meer.


De nieuwe Erecode voor het Wad is uit!


Snelvaarders bekeuren
'Het is een oplossing, maar er zijn betere manieren om hardvaarders op de Waddenzee aan te pakken'. Dat zegt Kor Wijngaarden, voorzitter van de Vereniging Wadvaarders.  Meer.


Vogelwachter Boschplaat in Waterkampioen
In de afgelopen 10 á 20 jaar is er heel wat veranderd: de Erecode bewijst zijn nut. Klik hier.


T-shirts kunnen weer besteld worden 
Na lang weggeweest zijn ze er weer: Wadvaarders-T-shirts!
Nu met veel meer keus in kleur, model en afmetingen.
Van rompertje tot polo, of eventueel een rugzak. 


Verrassende vaar-ervaringen?  Oproep: stuur navigatie-meldingen!
Veel vakanties zijn al weer achter de rug. Van veel wadvaarders ontvangen we informatie van verkenningen die zij deden. Goede droogvalplekken, ondieptes, dieptes, etc. En dat is mooi, want er is veel veranderd is de afgelopen winter.

Dus hierbij een oproep aan alle Wadvaarders. Zie je iets, of blijkt iets anders dan in "het boekje" of op de kaart, dat voor mede-wadvaarders van belang is? Stuur ons vooral deze informatie; daar doen anderen hun voordeel mee. Per email naar: 

En ook reisverslagen plaatsen we graag op de site.