banner

 

Actuele info Wadden

 

Nautin


Ik pas op het wad Actuele verhoging/verlaging

Voor navigatie en routes
klik op een kaartje
West Oost
Duits

Pagina in afdrukformaat
Wadvaarders voor vrij en verantwoord varen en droogvallen op het Wad

De Vereniging Wadvaarders maakt zich sterk voor vrije én verantwoorde recreatievaart op de Wadden, met goed zeemanschap, respect voor de Erecode, in evenwicht met de natuur en zonder onnodige beperkingen.
In goed overleg met alle betrokkenen streeft de vereniging ernaar het vrij en verantwoord varen op het Wad mogelijk te houden. 


Volg de vaar-estafettetocht 10 jaar werelderfgoed Wadden op de voet
Het dagelijkse nieuws over en tijdens de estafettetocht die de Wadvaarders tussen 19 en 30 juni varen van Vlieland naar Wilhelmshaven vindt u hier.
Voor een kaart van de route klik hier.


Actuele informatie over Noordpolderzijl en Schiermonnikoog
16-6-2019 Nieuwe, uitgebreide informatie over de toegangsgeul naar Noordpolderzijl ..>> en voor de navigatie een gpx-bestand voor Garmin, een gpx-bestand voor Hummingbird en een usr-bestand voor lowrancegebruikers. Zeer aanbevolen om kennis te nemen van deze informatie voor u bij Noordpolderzijl naar binnen wilt.
Ook voor de haven van Schier is nieuwe uitgebreide informatie beschikbaar gekomen:..>>

28-5-2019: [RWS] de betonning vanaf de ZOL naar NPZ nog moet worden aangepast; deze geeft nu niet overal de juiste loop van de geul.
22-4-2019: De toegang tot Noordpolderzijl is nog steeds erg ondiep: 2 dm bij NAP ...>>


 

Dollard boeien zijn weer in orde
1-6-2019: Op de Dollard zijn de boeien D39 en D41 weer op positie (Melding van Rik Vasen)


Haven Schiermonnikoog uitgebaggerd
17-4-2019. De diepgang is nu gemiddeld 2,00 meter onder NAP. Bij laag water blijft ruim 1 meter water in de haven staan ...>> 


Dieptestaat jachthaven van Ameland
9-4-2019. De baggerwerkzaamheden in de haven van Nes (Ameland) zijn afgerond. De nagestreefde diepte is NAP-2,5m.
Voor de dieptestaat van de haven ...>>
Klaas Jan van der Meij, havenmeester jachthaven Nes, Ameland


Ondieptes bij MarBoeien Lauwersmeer?
27-3-2019. De Marrekrite kreeg de afgelopen tijd een paar keer te horen dat sommige watersporters, op het Lauwersmeer achter een MarBoei liggend, tegen een zandplaat of ondiepte aan zijn gekomen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling.  Blijkbaar liggen 1 of meerdere boeien te dicht bij een zandrichel onder water.
De Marrekrite wil graag weten om welke MarBoeien het gaat. U kunt uw ervaringen mailen naar Tiemen Cloo, tmcloo@planet.nl


 

Aanloop Otzumer Balje is verlegd
De aanloop van de Otzumer Balje is op 14 aug 2018 ongeveer 1,5 Nm naar het oosten verplaatst. 
De positie van de uiterton is nu 53° 48,5400 N bij 7° 40,3480 E
Op de Nautin-website zijn de actuele posities van alle boeien te vinden ...>>


Wat vindt u nou zo leuk aan het Wad? 
Diverse onderzoekorganisaties verenigd in MOCO doen onderzoek naar het harmonisch samengaan van de recreatie en de natuur op het Wad. Naast het verzamelen van aantallen dieren en mensen, bootbewegingen e.d..
Daarom zoeken zij wadvaarders die m.b.v. de app Greenmapper willen aangeven hoe ze het Wad beleven, waar ze van genieten en wat ze belangrijk vinden ...>>


Uitgeklede schepenlijst gepubliceerd
Door de nieuwe privacywet kunnen we alleen gegevens van leden publiceren waarvoor een lid expliciet toestemming heeft gegeven.
We beschikken over gegevens van bijna 1000 leden, maar tot nu toe hebben 267 leden toestemming gegeven voor opname in de schepenlijst op deze site.

Wilt u óók op de lijst? Geef hier uw toestemming ...>>


Ons privacybeleid
Ons privacybeleid vindt u hier ...>>


Vier promotiefilmpjes voor de Erecode en "Ik pas op het Wad"
Programma Rijke Waddenzee (PRW) heeft promotiefilmpjes voor de Erecode en voor het project "Ik pas op het Wad" ...>>