banner

 

Actuele info Wadden

 

Nautin


Ik pas op het wad Actuele verhoging/verlaging

Voor navigatie en routes
klik op een kaartje
West Oost
Duits

Pagina in afdrukformaat
Wadvaarders voor vrij en verantwoord varen en droogvallen op het Wad

De Vereniging Wadvaarders maakt zich sterk voor vrije én verantwoorde recreatievaart op de Wadden, met goed zeemanschap, respect voor de Erecode, in evenwicht met de natuur en zonder onnodige beperkingen.
In goed overleg met alle betrokkenen streeft de vereniging ernaar het vrij en verantwoord varen op het Wad mogelijk te houden. 

Nog geen lid? Klik hier om u als nieuw lid aan te melden


*** We hebben helaas wat technische problemen met onze website ***
*** Bij aanmeldproblemen kun u e-mailen naar secretaris@wadvaarders.nl ***


Groningse sluizen en bruggen in elk geval tot 28 april niet bediend voor recreatievaart

7-4-2020: De provincie Groningen heeft besloten dat bruggen en sluizen tot in ieder geval 28/4 niet worden bediend voor recreatievaart. Bediening moet 3dagen van tevoren aangevraagd worden. Dit geldt in principe ook voor de Robbengatsluis naar het Wad.

Wijziging VTS-sectoren en VHF-kanalen op de Eems
Op 1 januari 2020 worden de VTS-sectoren tussen de Westereems en Emden (boei 72) samengevoegd tot één VTS-sector.
De nieuw sector heet: VC Knock ("Ems Traffic") en is per 1 januari 2020 te bereiken op VHF-kanaal 74. De VHF-kanalen 18, 20 en 21 komen dan te vervallen.


Hiezel weer toegankelijk
De verbodsborden op de Hiezel (zuidoost punt Engelsmanplaat) zijn weggehaald. De Hiezel is weer vrij toegankelijk, maar het dringende verzoek is om de Hiezel niet te betreden van 3 uur vóór tot 3 uur na hoogwater i.v.m. hoogwatervluchtplaats voor ca 25.000 trekvogels (bron vogelwachters Engelsmanplaat)


Ra-wad: de geul verloopt
De tonnen R4 en R6 moeten aan de noordzijde genomen worden ...>>


Kromme Balg: geul verloopt
De ton KB 7 ligt midden op een hoge plaat. De moet ruim westelijk gepasseerd worden ...>>


Nieuwe betonning gelegd in de geul Noordpolderzijl
Van de enige weken eerder gelegde tonnen zijn de posities en de afstand tot de rand van de geul vastgelegd ...>>


Geultje de Cocksdorp mist een paar prikken
Even opletten ...>>


Nieuwe boeien Noordpolderzijl
Er is nieuwe betonning aangebracht in de geul naar de haven van Noordpolderzijl ...>


De Waardgronden (Terschelling - Ameland) zijn weer open
Op 12 juli zijn de Waardgronden weer open gesteld. Voor waypoints en diepte ...>>


Gedragscode voor gebruik drones in natuurgebieden incl Wad
12 juli 2019 heeft Programma naar een Rijke Waddenzee na samenspraak met vele betrokkenen een gedragscode gepubliceerd voor het gebruik van drones in het Waddengebied (vooruitlopende op een landelijke gedragscode) ...>>


De Cocksdorp - de prikken staan er weer
Havenbeheerder Martien Boon heeft de prikken weer geplaatst in het geultje van De Cockdorp.


QuickTide of Riverguide
Inmiddels is de app Riverguide Recreant met live data van RWS beschikbaar. Is dat wat? Of is QuickTide beter geschikt? We horen het graag van u ...>>


Betonning en bebakening Termunterzijl
3-7-2019: De betonning en bebakening van Termunterzijl door de ms Waddenzee aangepast en de haven is weer goed bereikbaar


Dollard boeien zijn weer in orde
1-6-2019: Op de Dollard zijn de boeien D39 en D41 weer op positie (Melding van Rik Vasen)


Haven Schiermonnikoog uitgebaggerd
17-4-2019. De diepgang is nu gemiddeld 2,00 meter onder NAP. Bij laag water blijft ruim 1 meter water in de haven staan ...>> 


Dieptestaat jachthaven van Ameland
9-4-2019. De baggerwerkzaamheden in de haven van Nes (Ameland) zijn afgerond. De nagestreefde diepte is NAP-2,5m.
Voor de dieptestaat van de haven ...>>
Klaas Jan van der Meij, havenmeester jachthaven Nes, Ameland


Ondieptes bij MarBoeien Lauwersmeer?
27-3-2019. De Marrekrite kreeg de afgelopen tijd een paar keer te horen dat sommige watersporters, op het Lauwersmeer achter een MarBoei liggend, tegen een zandplaat of ondiepte aan zijn gekomen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling.  Blijkbaar liggen 1 of meerdere boeien te dicht bij een zandrichel onder water.
De Marrekrite wil graag weten om welke MarBoeien het gaat. U kunt uw ervaringen mailen naar Tiemen Cloo, tmcloo@planet.nl


Aanloop Otzumer Balje is verlegd
De aanloop van de Otzumer Balje is op 14 aug 2018 ongeveer 1,5 Nm naar het oosten verplaatst. 
De positie van de uiterton is nu 53° 48,5400 N bij 7° 40,3480 E
Op de Nautin-website zijn de actuele posities van alle boeien te vinden ...>>


Wat vindt u nou zo leuk aan het Wad? 
Diverse onderzoekorganisaties verenigd in MOCO doen onderzoek naar het harmonisch samengaan van de recreatie en de natuur op het Wad. Naast het verzamelen van aantallen dieren en mensen, bootbewegingen e.d..
Daarom zoeken zij wadvaarders die m.b.v. de app Greenmapper willen aangeven hoe ze het Wad beleven, waar ze van genieten en wat ze belangrijk vinden ...>>


Uitgeklede schepenlijst gepubliceerd
Door de nieuwe privacywet kunnen we alleen gegevens van leden publiceren waarvoor een lid expliciet toestemming heeft gegeven.
We beschikken over gegevens van bijna 1000 leden, maar tot nu toe hebben 267 leden toestemming gegeven voor opname in de schepenlijst op deze site.

Wilt u óók op de lijst? Geef hier uw toestemming ...>>


Ons privacybeleid
Ons privacybeleid vindt u hier ...>>


Vier promotiefilmpjes voor de Erecode en "Ik pas op het Wad"
Programma Rijke Waddenzee (PRW) heeft promotiefilmpjes voor de Erecode en voor het project "Ik pas op het Wad" ...>>